pianostemmen

Het is van groot belang dat uw piano regelmatig (minimaal 2 keer per jaar) gestemd wordt, ook als er niet op wordt gespeeld. Zo houdt u het instrument op toon. Bovendien kan de pianostemmer dan eventuele gebreken tijdig opsporen en verhelpen, zodat de schade beperkt blijft.

stemmen
Bij Koot kunt u zelf aangeven hoe vaak u uw instrument wilt laten stemmen. U krijgt dan tijdig van ons bericht.
Wilt u een afspraak maken, neem dan contact met ons op, of bel 023 531 45 01.

Gevestigd in Haarlem zijn wij naast de regio’s Amsterdam, Utrecht en Den Haag in het hele land actief.