historie

De geboren Haarlemmer Gerard Koot is al een flink aantal jaren werkzaam als concertstemmer bij de firma Kettner & Duwaer als bij hem in het begin van de twintigste eeuw de gedachte aan het beginnen van een eigen zaak steeds sterker wordt. Zijn grote liefde betreft echter niet de piano maar het orgel, en in 1911 plaatst hij zijn eerste bestellingen om een eigen orgel te gaan bouwen. Om dit te bekostigen besluit Gerard in piano’s te gaan handelen, en zo is in 1913 de officiële oprichting van Koot’s Pianohandel een feit.

pleinIn een klein winkelpandje aan het Houtplein in Haarlem krijgt de zaak al gauw zo veel aanloop, dat Koot in 1922 verhuist naar het statige pand aan de Zijlweg waar de firma heden ten dage nog altijd gevestigd is.
Dankzij de aanschaf en verhuur van concertvleugels krijgt Koot vaste voet aan de grond op de diverse concertpodia in en rond Haarlem, maar de orgelbouw blijft een prominente plaats innemen. Ondanks de crisis- en oorlogsjaren blijft de firma Koot zich gedurende de jaren dertig en veertig steeds verder uitbreiden, onder andere met een verdubbeling van de werkplaats.

Na de oorlog komt Gerards zoon Pim in de zaak en komt de nadruk steeds meer op het pianoambacht te liggen. Na het overlijden van zijn vader in 1967 weet Pim Koot het bedrijf steeds dieper in het concertleven te verankeren, wat onder meer resulteert in een positie als concertstemmer in het Concertgebouw te Amsterdam. Ook wordt het bedrijf verder uitgebreid door de aankoop van het naastgelegen pand.

gevelIn 1980 komt Pim’s neef (en Gerards kleinzoon) Gijs Nielen in de zaak en omdat Pim geen kinderen heeft is hij het die de firma overneemt als Pim in 1995 overlijdt.
In deze periode wordt Koot’s bijdrage aan het Haarlemse muziekleven verder vormgegeven door onder meer de start van een eigen pianoserie. Vinden deze concerten in eerste instantie plaats in het eigen bedrijfspand, door toenemende belangstelling moet al gauw worden uitgeweken naar de Lutherse kerk. Maar ook deze lokatie voldoet al snel niet meer en zo is de Koot Concertserie tegenwoordig te vinden in de Nieuwe Kerk in Haarlem. Mede met deze serie viert Koot’s Pianohandel in 2013 een grandioos honderdjarig jubileum!

kootpiano