onderhoud

IMG_2602
Het is zeer belangrijk om een piano of vleugel niet alleen regelmatig (minimaal twee keer per jaar) te laten stemmen, maar ook verder goed te onderhouden. Dat zal de levensduur van het instrument aanmerkelijk vergroten.

regulatie

Bij normaal gebruik zal het eens in de vijf jaar noodzakelijk zijn om de regulatie van het mechaniek geheel te controleren. Zo wordt een blijvend correcte werking gegarandeerd wat technische problemen helpt voorkomen.

intoneren

Bij goed onderhoud hoort ook het regelmatig intoneren van een piano: het zodanig bewerken van de hamerkoppen dat de klankkwaliteit van het instrument optimaal is. De frequentie hiervan is sterk afhankelijk van de kwaliteit van het instrument en de mate van bespeling.

schoonmaken

Laat uw instrument met enige regelmaat van binnen schoonmaken. Dit is niet alleen een prettige gedachte, maar helpt ook voorkomen dat ongedierte zich in uw piano nestelt.

luchtvochtigheid

Alle onderdelen van een piano zijn gevoelig voor wisselingen in de luchtvochtigheid. Het is daarom zaak deze zo constant mogelijk te houden, idealiter tussen 50% en 70%. De luchtvochtigheid kunt u meten met een hygrometer, en zo nodig regelen met een luchtbevochtiger of -ontvochtiger.

Neem voor meer informatie of voor het maken van een afspraak contact met ons op, of vraag onze pianostemmer.